Get Adobe Flash player

 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA CARITAS    

 Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie, działa od września 2009 roku, jako pierwsze i jedyne na terenie naszej gminy Orneta. Opiekunem koła jest Pani Janina Krzyżanowska-katecheta. Jest organizacją dziecięcą działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji.

Założenia
Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:

v  włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-   opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji;

v  autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących. 

Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są: 

v  szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;

v  środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech lub konkretną pracę

v  parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii; 

Cel główny:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

v  praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez   względu na jego przekonania, czy wyznanie;

v  uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;

v  budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

Praca w Szkolnym Kole Caritas:

Uczy:

v  miłości bliźniego;

v  tolerancji i zrozumienia;

v  wspólnej zespołowej pracy;

v  poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;

v  wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;

v  podejmowania własnych inicjatyw;

v  budowania właściwej hierarchii wartości;

v  szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;

v  uwrażliwiana różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;

v  szerzy i pogłębiamiłosierdzie;

v  kształtujewrażliwość na potrzeby innych;

v  przyczynia siędo wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;

v  wzmacniapożądane społecznie postawy; 

Praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:

 v  umiejętnego gospodarowania wolnym czasem;

v  angażowania jak największej ilości uczniów ;

v  odkrywania i rozwijania zdolności twórczych, oraz zainteresowań;

v  budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy;

v  wzajemnego szacunku;

v  szacunku dla osób starszych, chorych i cierpiących;

v  dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach;

v  zgodnej współpracy w zespole;

v  umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

v  odpowiedzialności za podjęte zadanie;

v  umiejętnego dokonywania hierarchii wartości;

v  podejmowania coraz dojrzalszych decyzji;

v  szybszego osiągnięcia dojrzałości; 

Opiekun koła                         

                                               Janina Krzyżanowska                      

 

NASZE DZIAŁANIA 

 

 

      I  PÓŁROCZE  W ROKU SZKOLNYM 2018/19  DZIAŁANIA  

                                     

Szukaj

Licznik odwiedzin

1319183
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
1983
2392
14470
1290849
28486
76011
1319183

Twoje IP: 3.93.75.242
2019-11-17

zaloguj

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg