Get Adobe Flash player

„ JAK REAGOWAĆ NA CYBERPPRZEMOC?”

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Do działań określających mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. Bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.

         Głównym celem działań profilaktycznych szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywno-przemocowych, realizowanych przy użyciu technologii komunikacyjnych w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu tego rodzaju problemów.

         Nasza szkoła stara się stworzyć takie środowisko, które charakteryzuje się ciepłem, życzliwym nastawieniem i zainteresowaniem ze strony dorosłych. Integracja uczniów i tworzenie związków opartych na przyjaźni, budowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń jest ważnym dla nas środkiem prewencyjnym. Wytwarzanie pozytywnych więzi i kreowanie przyjaznego, wspierającego środowiska szkolnego osłabia ryzyko przejawiania zachowań agresywnych przez uczniów. W szkole istnieją wyraźnie wytyczone granice akceptowanych zachowań. W szkole istnieje czytelny system norm współżycia społecznego i jasny system konsekwencji w przypadku złamania zasad. Szkoła reaguje na wszelkie przejawy zachowań przemocowych  a więc także cyberprzemoc) wśród uczniów. Realizując szkolenia uświadamia  całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły) o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie uczy zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii jest ważnym czynnikiem w zapobieganiu cyberprzemocy. Uczniowie muszą wiedzieć, jak korzystać z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie mogą być konsekwencje ryzykownych działań w sieci.   

UWAGA RODZICE – STOP DOPALACZOM!

            Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka – pomaga uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym.

            Funkcjonowały pod nazwa „dopalacze”.

Po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” pojawiły się nowe. Designer Drugs (DD), Research Chemicals (RC) – pod tymi nazwami kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych substancji. Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki.

Dlaczego dopalacze są niebezpieczne?

Z badań I-TREND wynika, że aż 47% badanych nie miało informacji, jaka jest bezpieczna dawka „dopalacza”. Ponad 45% respondentów nie miało wystarczającej informacji na temat ryzyka zdrowotnego związanego z zażywaniem przez nich nowych substancji psychoaktywnych. Wyniki badania pokazują, że użytkownicy NSP nie maja wiedzy, jak zażywać „dopalacze” aby nie przedawkować.

Narodowy Instytut Leków, pokazują, że tylko 17% badanych próbek zawierało jedną substancję, a w 35% było ich czterech lub więcej. Wiadomo, że substancje psychoaktywne mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Dodatkowo wiele nowych substancji aktywnych ma duży potencjał działania, tzn. że działają już w bardzo małych ( nawet mikroskopijnych ) dawkach. To powoduje, że łatwo je przedawkować.

Jak przeciwdziałać?

Szkoła prowadzi szkolenia, pedagogizacje, programy profilaktyczne całej społeczności szkolnej, aby uświadamiać i w razie zaistniałej sytuacji przeciwdziałać skutecznie.  W gminie Orneta realizowany jest program przeciwdziałania narkomanii, który ułatwia realizację programów profilaktycznych.

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji  Sanitarnej tel: 800 060 800

Jeśli jesteś dzieckiem i dokuczają Ci koledzy,

ktoś zabiera Ci pieniądze lub rzeczy należące do Ciebie,

boisz się bo ktoś Ci grozi, ktoś zmusza Cię do rzeczy,

które są dla Ciebie nieprzyjemne, ktoś bije Cię,

wyzywa lub w inny sposób Cię krzywdzi,

odczuwasz lęki, smutek, osamotnienie.

Pamiętaj, że możesz szukać pomocy, jest wiele osób, które mogą Ci pomóc!

Co robić?

1) Przede wszystkim szukaj pomocy w najbliższej rodzinie. Podziel się swoimi problemami, poproś o pomoc. Jeżeli nie masz wsparcia w rodzinie, nie czujesz się zrozumiany albo doznajesz przemocy ze strony najbliższych, są też inne osoby, które mogą ci pomóc.

2) Możesz znaleźć wsparcie dzwoniąc tu:

- 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (numer bezpłatny),

 - 800 100 100 Helpline.org.pl (numer bezpłatny),

 - 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (numer bezpłatny),

 - 22 815 76 03 Fundacja Mederi

Pamiętaj, z każdej sytuacji jest wyjście!

Jeśli jesteś osobą dorosłą, doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem powinieneś mieć wiedzę na ten temat, wtedy będziesz mógł się bronić.

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

współmałżonkowie

partnerzy w związkach nieformalnych

dzieci

osoby starsze

osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna:

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…

Inny rodzaj zachowań:

zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych…

niszczenie rzeczy osobistych

demolowanie mieszkania

wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

 zmuszanie do picia alkoholu

 zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.

Szukaj

Licznik odwiedzin

1249849
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
1331
2942
15260
1210377
35163
89656
1249849

Twoje IP: 3.228.24.192
2019-10-14

zaloguj

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg