Get Adobe Flash player

 

Ulotka dla rodziców

 

Drogi Rodzicu! Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły straty – zmarł jeden z ich rodziców, kolega lub członek bliskiej rodziny, do którego były przywiązane. W grupie ryzyka znajdują się też dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania.

 

Obserwuj więc swoje dziecko i postaraj się przestrzegać tych kilku wskazówek:

 • Stwórz z domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli
  i pocieszy.
 • Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na zabawę nim i rozmowę.
 • Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
 • Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia tobie i dziecku.
 • Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż dziecku szukać własnych rozwiązań.
 • Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy w szkole zacznijcie je rozwiązywać. Gdy dojdzie już do siebie - dalej pozostawaj w ciągłym kontakcie z wychowawcą.
 • Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że ty też nie jesteś chodzącym ideałem.
 • Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem, gdy przyjdzie otrzeźwienie, będziesz strasznie żałować.
 • Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny, jeśli to nie ty okażesz się dla dziecka najlepszym oparciem.
 • Rozmawiaj z innymi rodzicami.
 • Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku.

 

 

„ JAK REAGOWAĆ NA CYBERPPRZEMOC?”

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Do działań określających mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. Bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.

         Głównym celem działań profilaktycznych szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywno-przemocowych, realizowanych przy użyciu technologii komunikacyjnych w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu tego rodzaju problemów.

         Nasza szkoła stara się stworzyć takie środowisko, które charakteryzuje się ciepłem, życzliwym nastawieniem i zainteresowaniem ze strony dorosłych. Integracja uczniów i tworzenie związków opartych na przyjaźni, budowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń jest ważnym dla nas środkiem prewencyjnym. Wytwarzanie pozytywnych więzi i kreowanie przyjaznego, wspierającego środowiska szkolnego osłabia ryzyko przejawiania zachowań agresywnych przez uczniów. W szkole istnieją wyraźnie wytyczone granice akceptowanych zachowań. W szkole istnieje czytelny system norm współżycia społecznego i jasny system konsekwencji w przypadku złamania zasad. Szkoła reaguje na wszelkie przejawy zachowań przemocowych  a więc także cyberprzemoc) wśród uczniów. Realizując szkolenia uświadamia  całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły) o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie uczy zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii jest ważnym czynnikiem w zapobieganiu cyberprzemocy. Uczniowie muszą wiedzieć, jak korzystać z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie mogą być konsekwencje ryzykownych działań w sieci.   

Szukaj

Licznik odwiedzin

1995438
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
1655
4780
8582
1961367
42793
96819
1995438

Twoje IP: 34.238.248.103
2020-08-12

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg


Copyright © 2012. All Rights Reserved.