Get Adobe Flash player

 PLAN ZAJĘĆ

ŚWIETLICA SP4
2020/2021

 

 

PONIEDZ.

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-9:00

7:00-8:00

1

8:00-8:45

-

-

-

-

-

2

8:55-9:40

-

-

-

-

-

3

9:50-10:35

-

-

-

-

-

4

10:50-11:35

10:30

11:30

11:30

11:30  

11:30

5

6

7

11-45-12:30

12:40-13:25

13:30-14:15

 

 

 

 

 

 

 

.

 

8

14:20-15:05

 15:30

 

 15:30

 

15:30

 

15:30

15:30

 

 

26 godz.

 

6h

 

5h

 

5h

 

5h

 

5h

     

 

Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie określa Regulamin Świetlicy.

 

Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację świetlicy. Zawiera ona:

 1. Roczny Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej
 2. Plan Pracy Świetlicy na dany rok szkolny
 3. Regulamin Świetlicy
 4. Zadania Świetlicy
 5. Organizację Pracy Świetlicy
 6. Zasady przyjęcia ucznia do świetlicy
 7. Imiona, nazwiska i klasę uczniów korzystających ze świetlicy
 8. Dane rodziców lub prawnych opiekunów dzieci
 9. Listy obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć w świetlicy.

Warunki pracy świetlicy szkolnej:

 1. zdiagnozowano potrzeby rodziców w zakresie opieki świetlicowej
  dla dzieci;
 2. czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji dojazdu dzieci do szkoły, uwzględnia również inne okoliczności wymagające zapewnienie uczniom opieki w szkole (rodzice pracujący w godz. 7.00-15.00);
 3. liczba przyjętych do świetlicy uczniów uwzględnia wszystkie zgłoszenia rodziców;

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 1. właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach;
 2. kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
 3. rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów;
 4. wdrażanie po samodzielnej pracy umysłowej;
 5. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 6. organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki;
 7. współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.

   Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z Programem Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej , realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują-słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.

     Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych
w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.
Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział
w zajęciach plastycznych.

   Nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Doskonalą znajomość ortografii, umiejętność liczenia, poprawnego wypowiadania się oraz eliminują wszelkie objawy agresji. Świetlica czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków, organizuje zajęcia i zabawy integrujące grupę. Systematycznie przeprowadzane są pogadanki na temat kultury zachowania, zasad korzystania
z toalet szkolnych, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły
i ze szkoły, podczas zabaw na placu przedszkolnym, w trakcie wypoczynku
w czasie ferii zimowych, podczas zajęć świetlicowych oraz dotyczące poszanowania gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w świetlicy.

   Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych. We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy miały możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Zostały omówione zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po budynku szkolnym.

   Świetlica współpracuje z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną, wychowawcami klas i rodzicami. We współpracy z pedagogiem
i wychowawcami klas rozwiązujemy wiele problemów wychowawczych
oraz organizujemy pomoc w nauce dzieciom słabszym.

Nauczyciele świetlicy pełnią dyżury podczas dowozów i w czasie przerw obiadowych.

       Zapraszamy !!!

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078247
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4216
4995
26252
5022798
112124
133787
5078247

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.