Get Adobe Flash player

Praca  pedagoga szkolnego w czasie COVID - 19

Pedagog szkolny Sp4 Orneta pracuje zgodnie z planem. Spotkania z rodzicami będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się lub poprzez Librus.

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Lp.

Poniedziałek 800- 1340  

 

Wtorek

800-1340

 

Środa

800-1340

Czwartek

800-1340

Piątek

800-1235

1

8-8:45

 

Pedagog

 

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog – ZSO

 

Technika kl. 4b

2

8:55-9:40

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Technika kl. 6a ZSO

 

Pedagog

3

9:50-10:35

 

Technika kl.4a

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog - ZSO

Pedagog

 

4

10:50-11:35

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog - ZSO

Pedagog

5

11:45-12:30

 

 

Technika kl.5b-ZSO

 

Pedagog

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne Sz.

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne J.

 

 

Przyjaciele Zippiego – kl.Ib

6

12:40-

13:25

Technika kl. 5a -ZSO

 

Pedagog

pedagog

Pedagog- Sp4

 

 

ZSO – dyżur w budynku - Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie przy  ul. 1Maja 28

Podstawowe zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

 I  Planowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej.

 • Sporządzenie planu pracy pedagoga szkolnego
 • skoordynowanie go z planem dydaktyczno- wychowawczym szkoły.
 • Pomoc i doradztwo w planowaniu pracy wychowawczej

nauczycieli ( roczne plany pracy wychowawczej).

II Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

 • Analiza sytuacji rodzinnej uczniów.
 • Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji obejmującej uczniów z rodzin:
 • niewydolnych wychowawczo
 • rozbitych
 • wielodzietnych
 • objętych nadzorem sądu rodzinnego
 • o trudnej sytuacji materialnej
 • z problemem alkoholowym
 • stosujących przemoc.

III Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wizyty w domach uczniów.

IV Analiza populacji uczniów pod kątem zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Prowadzenie stosownej dokumentacji obejmującej uczniów:

 • opóźnionych w nauce
 • zagrożonych uzależnieniem
 • z zaburzeniem zachowania
 • używających przemocy
 • objętych nadzorem sądu
 • izolowanych przez grupy rówieśnicze.

V Organizacja i prowadzenie badań ankietowych:

 • opracowywanie danych
 • informowanie nauczycieli.

VI Doradztwo wychowawcze.

 • Upowszechnianie metod aktywnych w pracy wychowa
  wczej nauczycieli:
 • zajęcia integrujące.
 • Współpraca w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu samorozwoju
 • profilaktyki uzależnień
 • technik metod pracy umysłowej.
 • Stymulowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji wychowawczych:
 • informacja o szkoleniach
 • informacja o literaturze z wymienionego zakresu
 • współorganizowanie rady pedagogicznej i szkoleniowej.
 • Udzielanie porad w zakresie:
 • pracy z zespołem klasowym
 • przypadków indywidualnych
 • mediacji w sytuacjach konfliktowych.

VII Oddziaływania profilaktyczne

 • obserwacja uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym:
 • zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną
 • ustalenie przyczyn występujących trudności wychowawczych
 • proponowanie określonych działań wychowawczych zmierzających do eliminacji niepożądanych postaw i zachowań uczniów
 • prowadzenie terapii indywidualnej.
 • Obowiązujące programy profilaktyczne:
 • Narodowy program Zdrowia,
 • „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 • Profilaktyka i Rozwiązywanie problemów Alkoholowych,
 • Plan Działań na Rzecz Dzieci
 • Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie,
 • ADIS i zapobieganie zakażeniom HIV
 • Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i nieprzystosowania społecznego.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tą  działalnością.

VIII Opieka psychologiczno- pedagogiczna nad uczniami.

 • Kierowanie na badania uczniów:
 • z zaburzeniami zachowania
 • z trudnościami w nauce ( prowadzenie dokumentacji).
 • Udzielanie porad rodzicom.
 • Pomoc w rozładowywaniu napięć powstających na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udział w zebraniach rodziców.

IX Upowszechnianie kultury pedagogicznej.

 • Promowanie wydawnictw pedagogicznych wśród nauczycieli.
 • Pedagogizacja rodziców:
 • poradnictwo indywidualne.

X Pomoc materialna .

 • Kwalifikacja uczniów na bezpłatne posiłki w MGOPS.
 • Informacja o możliwościach uzyskania pomocy materialnej poza szkołą.

XI. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji opiekuńczeji wychowawczej szkoły.

 

XII . Współpraca z instytucjami i organizacjami:

 • z  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • z Policją
 • z Sądem Rodzinnym i Nieletnich
 • z Miejskim Domem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego.
 • z  Poradnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie

X. Doradztwo  zawodowe

-Koordynowanie pracy wychowawców odnośnie prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w klasach.

- gromadzenie dokumentacji nauczycieli,

- organizowanie wycieczek do zakładów pracy,

-zapraszanie przedstawicieli firm do szkoły.

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

5183270
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
274
525
1303
5176257
41915
32817
5183270

Twoje IP: 3.231.217.107
2023-05-31

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.