Get Adobe Flash player
 

Lp.

Poniedziałek 800- 1400

Wtorek

800-1425

Środa

800-1500

Czwartek

800-1345

Piątek

800-1300

1

8-8:45

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

2

8:55-9:40

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

3

9:50-10:35

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

 

pedagog

pedagog

4

10:50-11:35

 

pedagog

Zajęcia Techniczne

Kl. VI

 

pedagog

 

pedagog

pedagog

5

11:45-12:30

 

pedagog

Technika kl. IVB

 

pedagog

 

pedagog

Zajęcia „Przyjaciele Zippiego” kl.Ib

6

12:40-

13:25

 

pedagog

Technika kl.IVA

 

pedagog

 

pedagog

 

 

7

13:30 14:15

 

Zajęcia Techniczne kl. V

 

pedagog

 

 

8 14:20 15:05

 

 

 

 

 

 


 

Podstawowe zadania do realizacji w roku szkolnym

2017/2018

 Planowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej.

 1. Sporządzenie planu pracy pedagoga szkolnego skoordynowanie go z planem dydaktyczno- wychowawczym szkoły.
 2. Pomoc i doradztwo w planowaniu pracy wychowawczej nauczycieli ( roczne plany pracy wychowawczej).

II Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

 1. Analiza sytuacji rodzinnej uczniów.
 2. Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji obejmującej uczniów z rodzin:
 • niewydolnych wychowawczo
 • rozbitych
 • wielodzietnych
 • objętych nadzorem sądu rodzinnego
 • o trudnej sytuacji materialnej
 • z problemem alkoholowym
 • stosujących przemoc.
 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wizyty

w domach uczniów.

 1. Analiza populacji uczniów pod kątem zagrożenia

    niedostosowaniem społecznym. Prowadzenie stosownej

    dokumentacji obejmującej uczniów:

    -   z niepełnosprawnością;

    -   z niedostosowaniem społecznym;

    -   z zagrożeniami niedostosowaniem społecznym;

 • Ze specyficznymi trudnościami w nauce;
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji;
 • używających przemocy;
 • objętych nadzorem sądu;
 • zagrożonych uzależnieniem;
 • izolowanych przez grupy rówieśnicze.
 1. Organizacja i prowadzenie badań ankietowych:
 2. opracowywanie danych
 3. informowanie nauczycieli.

 

III. Doradztwo wychowawcze.

 1. Upowszechnianie metod aktywnych w pracy wychowa-
  wczej nauczycieli:
 • zajęcia integrujące.
 1. Współpraca w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu:
 • samorozwoju
 • profilaktyki uzależnień
 • technik metod pracy umysłowej.
 1. Stymulowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji wychowawczych:
 • informacja o szkoleniach
 • informacja o literaturze z wymienionego zakresu
 • współorganizowanie rady pedagogicznej i szkoleniowej.
 1. Udzielanie porad w zakresie:
 2. pracy z zespołem klasowym
 3. przypadków indywidualnych
 4. kontrakty w sytuacjach konfliktowych.

 

IV. Oddziaływania profilaktyczne

 1. obserwacja uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym:
 • zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną
 • ustalenie przyczyn występujących trudności wychowawczych
 • proponowanie określonych działań wychowawczych zmierzających do eliminacji niepożądanych postaw i zachowań uczniów
 • prowadzenie zajęć indywidualnych.
 1. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu

- Profilaktyki:

- „Przyjaciele Zippiego”,

- pomoc w realizowaniu przez wychowawców programów profilaktycznych;

- „Cukierki”, „Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości

V. Opieka psychologiczno- pedagogiczna nad uczniami.

 1. Kierowanie na badania uczniów:
 2. Udzielanie porad rodzicom.
 3. Pomoc w rozładowywaniu napięć powstających na tle niepowodzeń szkolnych.
 4. Udział w zebraniach rodziców.

 

VI. Upowszechnianie kultury pedagogicznej.

 1. Promowanie wydawnictw pedagogicznych wśród nauczycieli.
 1. Pedagogizacja rodziców:
 • poradnictwo indywidualne.

 

VII. Pomoc materialna 

 1. Informowanie rodziców, uczniów o możliwości korzystania z  bezpłatnych posiłków w MGOPS, Bank Żywności,
 2. Informacja o możliwościach uzyskania pomocy materialnej poza szkołą.

 

VIII. Współpraca z instytucjami i organizacjami:

 • z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • z Policją
 • z Sądem Rodzinnym i Nieletnich
 • z Miejskim Domem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego
 •  z Poradnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie
 • z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie

Szukaj

Licznik odwiedzin

986827
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
727
1627
6963
965756
29918
65565
986827

Twoje IP: 18.209.104.7
2019-07-17

zaloguj

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg


Copyright © 2012. All Rights Reserved.