Get Adobe Flash player

 BIBLIOTEKA CZYNNA:

BIBLIOTEKA SZKOLNA  - 2022/ 2023 

Jolanta Dziuba

PONIEDZIAŁEK :   8oo  – 1400

                                          

WTOREK :                800 – 1030   

                                 1030 – 1330 ZSO

 

ŚRODA :                     800 – 1500

                                  

CZWARTEK :           800 – 1030 

                                   1030 – 1400 ZSO

 

PIĄTEK :                   800 – 1050         

                                   1120 – 1400

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I CZYTELNIA

czynne w godzinach pracy biblioteki

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI.

 1.W bibliotece obowiązuje cisza.

2.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły w godzinach pracy biblioteki.

3.Jednorazowo można wypożyczyć dwa woluminy.

4.Okres wypożyczania nie może przekroczyć 14 dni.

5.Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.

6.Na prośbę czytelnika można rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7.Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawiać wierzchnie okrycia oraz torby szkolne w szatni.

8.Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w bibliotece.

9.Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek wypożyczanych oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. O wszelkich uszkodzeniach i zanieczyszczeniach książek należy informować bibliotekarza.

10.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia i.t.p. czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.

11.Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

12.Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami. Teczki, torby, płaszcze należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsca, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik ma dostęp do czasopism znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
 8. Książki i czasopisma należy szanować.
 9. Troskę o ład i estetykę czytelni powierza się również czytelnikowi.
 1. REGULAMIN

  wypożyczania podręczników uczniom klas I-VIII

  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka

  w Ornecie

  (podręczniki refundowane przez MEN)

    1. Podręczniki do nauki klas I-VIII są własnością szkoły.
    2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręcznik jest używany w szkole przez okres 3 lat.
    3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki.
    4. Szkoła przekazuje uczniom materiały edukacyjne bez obowiązku zwrotu.
    5. Poszczególne podręczniki lub ich części będą udostępniane na zasadzie wypożyczeń bibliotecznych. W pierwszym dniu nauki uczniowie otrzymują odpowiednie podręczniki oraz materiały edukacyjne. Rodzice/ opiekunowie, po zapoznaniu się z regulaminem, podpisują protokół odbioru książek. W przypadku podręczników w częściach o terminach wypożyczeń następnych części decyduje nauczyciel. Przy wypożyczaniu kolejnej części, uczeń jest zobowiązany do zwrotu części poprzedniej. Zwrot podręcznika bądź ostatniej części nastąpi w przedostatnim tygodniu roku szkolnego. Wszelkich wypożyczeń dokonuje nauczyciel bibliotekarz.
    6. Z podręczników można korzystać w szkole i w domu.
    7. Wypożyczony podręcznik należy przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
    8. Oddawany podręcznik nie może posiadać cech znacznego zniszczenia : braku stron, popisany, porysowany, poplamiony, podarty, zalany, inne uszkodzenia utrudniające i uniemożliwiające użytkowanie.
    9. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik, zobowiązany jest do odkupienia danego podręcznika lub uiszczenia wskazanej przez MEN kwoty w Sekretariacie Szkoły do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.
    10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej.
    11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów edukacyjnych, rodzic/opiekun jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć dziecko w nowe materiały.
    12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do Biblioteki Szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078307
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4276
4995
26312
5022798
112184
133787
5078307

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.