Get Adobe Flash player
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Janusza Korczaka w Ornecie
,,Z modlitwą i śpiewem
odwiedzamy kościoły parafialne naszego dekanatu”

Opracowała:

mgr Janina Krzyżanowska

 

Orneta 2014 r.

1. Określenie rodzaju innowacji

         Reforma oświatowa we współczesnej szkole, zmiany, a także rosnące oczekiwania uczniów, stały się dla mnie inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej pod nazwą ,,Z modlitwą i śpiewem, odwiedzamy kościoły parafialne naszego dekanatu”.

         Kierując się oceną wagi i znaczenia wprowadzanych zmian, proponowana innowacja będzie miała charakter programowo-metodyczny.

2. Zakres innowacji

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów głównie z klas IV - VI. Uczniowie w czasie wycieczek - pielgrzymek, pogłębią swoją wiedzę na temat poszczególnych parafii i kościołów należących do dekanatu Orneta.

Czas trwania innowacji przewidziany jest na 2 lata.

3. Cele i założenia innowacji

Cele ogólne:
• przekaz treści religijnych w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym ucznia,
• wdrożenie uczniów do czerpania radości ze wspólnego pielgrzymowania,
• kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za swoją                    „małą Ojczyznę”,
• zapoznanie z historią i architekturą kościołów parafialnych naszego dekanatu,
• wyrobienie w dzieciach dziękczynienia za otrzymane łaski poprzez wspólną modlitwę,
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• budzenie w uczniach kreatywności,
Cele szczegółowe:

Uczeń:
• potrafi w kilku słowach opowiedzieć o swoim kościele parafialnym,
• szanuje i przywiązuje wagę do tradycji i kultury regionu,
• kształtuje postawę odpowiedzialności za siebie i swoją wiarę, a także za swoją miejscowość i swój kraj, 
• identyfikuje się z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem religijnym i kulturowym, chroni wspólne dziedzictwo,
• bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej,
• odpowiednio zachowuje się w czasie pielgrzymowania i wspólnej modlitwy, śpiewu
• aktywnie spędza czas wolny

Sposoby realizacji:

         Zajęcia innowacyjne będą realizowane w formie wycieczek-pielgrzymek pieszych odbywających się przeważnie w soboty. Celem wycieczek będą pobliskie kościoły parafialne naszego dekanatu. Planujemy odwiedzić Parafię pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Ornecie, Parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie, Parafię w pw. Świętego Mikołaja i Rocha w Bażynach, Parafię Podwyższenia Krzyża w Chwalęcinie.

         Proboszczowie wymienionych parafii wyrazili chęć współpracy. Po przybyciu na miejsce planujemy odprawić wspólne dziękczynne nabożeństwo połączone ze śpiewem. Następnie przy pomocy proboszczów, którzy będą naszymi przewodnikami, poznać historię kościoła i zwiedzić go z uwzględnieniem atrakcyjnych, a na co dzień niedostępnych miejsc jak: wieże, dzwonnice, zakrystie itp.

         Po zwiedzaniu planujemy zrobić wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, a następnie udać się w drogę powrotną. Podsumowaniem cyklu będzie konkurs wiedzy o odwiedzonych kościołach.

4. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

         W Parafii Orneta, pracuję od kilku lat. Jako katecheta - nauczyciel, dostrzegłam problem wiążący się z niedostatkiem wiedzy uczniów na temat własnego kościoła parafialnego. Moi uczniowie, nie tylko nie potrafili wymienić parafii znajdujących się w naszym dekanacie, ale często nie znali nawet patrona swojego kościoła parafialnego. Moje spostrzeżenia, w tym zaobserwowane nieprawidłowości, były niepokojącym sygnałem i wręcz stały się inspiracją do poprawy zaistniałej sytuacji.

         Spadająca frekwencja w kościele, zupełne zapomnienie o idei wspólnego pielgrzymowania na co dzień, a przede wszystkim słaba znajomość najbliższego otoczenia wynikająca, w myśl znanego porzekadła ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”, z zaniedbywania lokalnej historii i braku świadomości uczniów dotyczącej znaczenia kościołów parafialnych, utwierdziły w powziętej drodze i pomyśle na stworzenie programu innowacji, a co za tym idzie wzbogaceniuuczniów w wiedzę, zmianie ich sposobu myślenia, a także na rozwinięciu patriotyzmu lokalnego.

         Przewidywanymi efektami w zakresie realizacji innowacji będzie osiągnięcie poniżej opisanych rezultatów.

Oczekiwane rezultaty:
Uczniowie:
• zdobędą wiedzę o kościołach parafialnych,

• docenią wartość wspólnego pielgrzymowania,

• poznają lokalne miejsca kultu religijnego,

• rozwiną nawyk wspólnego dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski, 

• docenią aktywne formy spędzania wolnego czasu,

• rozwiną sprawność przekazywania swoich myśli na papierze,

Ewaluacja:

         Dzięki przeprowadzonej ewaluacji istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, czy realizacja programu innowacyjnego przebiegła zgodnie z założeniami, czy uzyskało się zakładane efekty oraz czy nie należy dokonać zmian weryfikacji i zmian w innowacji.

         Odpowiedzi na powyższe pytanie zamierza się uzyskać poprzez:

- zorganizowanie konkursu wiedzy o odwiedzonych Kościołach parafialnych i uczestniczenia w nim objętych programem innowacji uczniów.

- stworzenie i umieszczenie na stronie internetowej szkoły dokumentacji fotograficznej z odbytych pielgrzymek i wycieczek, uwzględniającej architekturę odwiedzanych kościołów, ich historię oraz współczesny wymiar.

- przygotowanie arkusza obserwacji i uzupełnienie go po odbyciu obserwacji uczestniczącej, ukrytej uczniów w trakcie trwania zajęć

- stworzenie kwestionariusza ankiety, zawierającego pytania dotyczące opinii uczniów o realizowanym programie innowacyjnym, ich odczuciach, trafności prowadzonych działań oraz ewentualnych zmian.

Szukaj

Licznik odwiedzin

5183314
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
318
525
1347
5176257
41959
32817
5183314

Twoje IP: 3.231.217.107
2023-05-31

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.