Get Adobe Flash player

Sprawozdanie

z  I Pielgrzymki Pieszej do Krosna

w ramach Innowacji Pedagogicznej

,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszego dekanatu”

W dniu 26.05.2014r. po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie, wzięli udział w Pielgrzymce Pieszej do Sanktuarium Maryjnego w Krośnie, zorganizowanej w ramach Innowacji pedagogicznej ,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszego dekanatu”. Ponad 200 pielgrzymów ze śpiewem i modlitwą, wędrując dawnym szklakiem pielgrzymkowym, dotarła do pięknego miejsca kultu maryjnego w Krośnie. Powitani przez tutejszego proboszcza parafii ks. Andrzeja , weszliśmy w progi świątyni, aby poznać jej piękno nie tylko architektoniczne, ale przede wszystkim duchowe, jednocześnie prosić o potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Krośnieńskiej. Po krótkiej przerwie na odpoczynek, udaliśmy się na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Marek Żejmo- wikariusz Parafii w Ornecie, współorganizator tejże pielgrzymki. Ks. Andrzej w czasie kazania, podkreślił piękno nie tylko tego miejsca, ale także nawiązując do historii i jednej z legend tego sanktuarium, starał się uzmysłowić dzieciom jak są ważne i cenne w krzewieniu wiary i rozwoju kościoła.

Po uroczystościach, udaliśmy się na wypoczynek. Pieczone kiełbaski, były doskonałym przysmakiem po długiej wędrówce i zmaganiu się ze skwarem w tym dniu.

Wszystkie cele innowacji zostały zrealizowane. Cenne doświadczenie oparte na czerpaniu radości ze wspólnego pielgrzymowania, nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie Pani Beaty Gramś- katechety z SP1, rodziców, wychowawców, nauczycieli z obu szkół, którzy tego dnia dali piękny przykład jedności na wzór pierwszych chrześcijan.

                                                                                              Koordynator pielgrzymki

DSC 0261DSC 0284

DSC 0301DSC 0303DSC 0319

 

 

 

 

     

Sprawozdanie

z Pielgrzymki pieszej do kościoła  w Chwalęcinie i Bażynach

 

                 Grupa uczniów ze Szkoły: Podstawowej nr4 , nr 1 w Ornecie, w Bażynach i Miłakowie, uczestniczyła w Pielgrzymce Pieszej do kościołów w Chwalęcinie i Bażynach w ramach Innowacji Pedagogicznej ,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszego dekanatu” .

                Dzięki życzliwości proboszcza tutejszej parafii ks. Tomasza Kocińskiego, mieliśmy okazję poznać historię oraz dorobek kulturowy , pięknego lecz zapomnianego kościoła w Chwalęcinie.  Uczniowie na wzór dawnych pielgrzymów udali się,  aby zachwycić się opowieściami o ,, słynącym łaskami krucyfiksie”, a przede wszystkim  poczuć religijność sprzed 200  lat.    Po uroczystej Mszy Świętej , którą odprawił ks. Marek Żejmo – wikariusz z Parafii w Ornecie , wróciliśmy do kościoła w Bażynach, aby o godzinie 21:00 podczas Apelu Jasnogórskiego podziękować  Matce Bożej za  jakże udany dzień.

 Po końcowym błogosławieństwie udaliśmy się do budynku tutejszej szkoły, w której do późnych godzin słychać było śpiew i rozmowy zbratanych jedną myślą  pielgrzymów: spotkajmy się za rok!   

                        

                                  Koordynator pielgrzymki -Janina Krzyżanowska   przy współpracy z P. Beatą Gramś,

ks. Markiem  Żejmo , Parafią w Bażynach i w Ornecie ,

                                             a także Szkołą Podstawową w Bażynach.

 

CAM00858

CAM00863CAM00865CAM00878                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                       Orneta dn. 04.10.2015r.

                                       Sprawozdanie z Pielgrzymki pieszej
                                     w ramach Innowacji Pedagogicznej
                      ,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszej diecezji"

Kolejny raz młodzi pielgrzymi ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka wspólnie z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie ( pod opieką P. Beaty Gramś) i Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,, Mój Dom" w Ornecie przy wsparciu mieszkańców Ornety i rodziców , wyruszyli w podróż dawnym szlakiem pielgrzymkowym do Sanktuarium w Krośnie. Głównym celem i założeniem pielgrzymki, był jednak kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela w Ornecie. Dlatego też nasza wędrówka tego dnia rozpoczęła się od zwiedzania największej perły naszego regionu- kościoła w Ornecie. Naszym przewodnikiem był wikary parafii Orneta ks. Maciej Burdyński . Po zapoznaniu się z historią kościoła, połączonego z konkursem mającym na celu dopełnić wiedzę z poznanych miejsc i czerpania radości ze wspólnego pielgrzymowania , ruszyliśmy w drogę do Sanktuarium w Krośnie od którego rozpoczęliśmy naszą przygodę z czterema kościołami należącymi do naszego dekanatu. Z modlitwą i śpiewem wędrowaliśmy do Krośnieńskiej Pani u której bram powitał nas wikary parafii Orneta ks. Łukasz Sadko. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy Piątnicy udali się na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek . Wielopokoleniowe spotkanie nabrało w bardzo szybkim tempie charakteru wspólnoty. Pełni niezapomnianych wrażeń rozeszliśmy się do swoich domów.
                                                                                                 Koordynator pielgrzymki
                                                                                         katecheta Janina Krzyżanowska
                                                                                  przy współpracy z Parafią w Ornecie
                                                                           katechetą z SP1 w Ornecie P. Beatą Gramś

 

IMG 3291IMG 3338IMG 3387

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

,,Z modlitwą i śpiewem

odwiedzamy kościoły parafialne naszego dekanatu”

 1. Informacje o szkole
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie    ul. Kopernika 13,  11-130 Orneta
 • Gmina: Orneta
 • Powiat :Lidzbark Warmiński
 • Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Szuba
 • Strona internetowa http://www.sp4.orneta.eu/

II. Autor innowacji:

    mgr Janina Krzyżanowska

III. Realizatorzy innowacji:

                mgr Janina Krzyżanowska

IV. Rodzaj innowacji:

     Innowacja Pedagogiczna

V. Zakres innowacji:

Innowacja pedagogiczna skierowana była  do uczniów głównie z klas IV - VI. Uczniowie w czasie wycieczek - pielgrzymek, pogłębili swoją wiedzę na temat poszczególnych parafii i kościołów należących do dekanatu Orneta.   Czas trwania innowacji przewidziany był  na 2 lata.

VI. Realizacja innowacji:

Zajęcia innowacyjne były realizowane w formie wycieczek-pielgrzymek pieszych odbywających się przeważnie w soboty. Celem wycieczek były pobliskie kościoły parafialne naszego dekanatu. Odwiedziliśmy Parafię pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Ornecie, Parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie, Parafię w pw. Świętego Mikołaja i Rocha w Bażynach, Parafię Podwyższenia Krzyża w Chwalęcinie. Do pielgrzymek przygotowywaliśmy się także realizując jeden z punktów innowacji, a mianowicie w dokumentach nam dostępnych podczas zajęć  lekcyjnych ( zapis w dzienniku )i spotkań odnajdywaliśmy informacje na temat odwiedzanych miejsc. To zdecydowanie pomogło nam w realizacji zamierzonych celów innowacji.W pielgrzymkach wzięło udział ok.340 osób w tym  dzieci  i dorośli. Ze śpiewem i modlitwą wędrowaliśmy do pobliskich kościołów, aby nie tylko zachwycić się pięknem tych miejsc, poznać ich ciekawą historię, zwiedzić wymienione ośrodki kultu z uwzględnieniem atrakcyjnych, a na co dzień niedostępnych miejsc w myśl znanego porzekadła ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Ciekawostką, a zrazem miłą niespodzianką  tych spotkań było to ,że dołączyły do nas dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie, a także wolontariusze z Zespołu Szkół w Miłakowie. Seniorzy należącej  do grupy modlitewnej w naszej parafii w Ornecie, także podczas ostatniego spotkania zaszczycili nas swoją obecnością. Również dzięki wielkiemu zaangażowaniu proboszczów wyżej wymienionych parafii i wikarych z parafii Orneta, mogliśmy  zapoznać się dziejami poszczególnych kościołów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Potwierdzeniem zakładanych efektów są ankiety i karty obserwacji na temat opinii o realizowanym programie innowacyjnym, odczuciach uczniów objętych programem innowacji, a także trafności prowadzonych działań i  ewentualnych zmianach.                                                                                                                            Realizacja programu innowacyjnego przebiegła zgodnie z założeniami, konkurs wiedzy na temat odbytych pielgrzymek, dopełnił, a jednocześnie potwierdził pożądane efekty i oczekiwania wobec uczniów do których skierowana była ta innowacja. Znajomość historii o pobliskich kościołach, potwierdziła szeroka aktywność ; poprawne odpowiedzi były nagradzane drobnym upominkiem. Warto też dodać, że realizacja Innowacji w znacznym stopniu podniosła nie tylko świadomość uczniów objętych programem innowacyjnym, ale także ich najbliższych, którzy chętnie służyli pomocą i byli otwarci na rozwiązania i formy zaproponowane przez organizatora. 
Wszystkie  informacje na temat odbytych pielgrzymek sukcesywnie były zamieszczane na stronie internetowej szkoły i parafii .

           

Ewaluacja

Analiza  ankiety przeprowadzonej wśród grup uczniów/pielgrzymów

na temat realizacji programu innowacyjnego

,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszego dekanatu”

                          Ankieta zgodnie z założeniami została przeprowadzona wśród grupy uczniów  objętych programem innowacyjnym. Celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi, czy zakładane efekty zostały osiągnięte i czy nie  należało dokonać zmian lub weryfikacji  zakładanych osiągnięć.   Większość ankietowanych   zdecydowanie  na tak, potwierdziła ,że taka forma spędzania wolnego czasu spełnia ich oczekiwania. Wiedza i nowe doświadczenia,  a także sposób w jaki zostały przekazane  zdecydowanie bardziej przemawiały do ankietowanych.   Zdaniem ankietowanych to właśnie taka forma przekazu  ( wszystkie elementy były interesujące ich zdaniem) spełniła ich oczekiwania, a sposób w jaki została przeprowadzona, w znacznym stopniu podniosła ich wiedzę.  Niewystarczająca ilość  wiedzy na temat historii własnego kościoła parafialnego i pobliskich kościołów ,wynikała jedynie z braku idei wspólnego pielgrzymowania.

Założenia innowacji zostały zrealizowane dzięki wspaniałej współpracy parafii , nauczycieli, rodziców i uczniów na terenie Miasta i Gminy Orneta.

Arkusz obserwacji ucznia

na temat realizacji programu innowacyjnego

,, Z modlitwą i śpiewem odwiedzamy kościoły naszego dekanatu

  Uczniowie  objęci Arkuszem obserwacji to dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Rodzaj podejmowanej aktywności kształtował się mniej więcej na jednakowym poziomie. Zarówno włączenie się we wspólny śpiew, zainteresowanie częścią historyczną zajęć, docenianie miejsc kultu, a także potrzeba wspólnego pielgrzymowania przebiegała na jednym poziomie     Jednakże forma pielgrzymowania połączona z noclegiem ( pielgrzymka do kościoła w Bażynach i Chwalęcinie)była dla uczniów bardziej atrakcyjna jedynie zewzględów szerszej integracji i chęci noclegu poza miejscem zamieszkania.

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078160
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4129
4995
26165
5022798
112037
133787
5078160

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.