Get Adobe Flash player
 1. Informacje o szkole
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kopernika 13, 11-130 Orneta
 • Gmina : Orneta
 • Powiat : lidzbarski
 • Dyrektor : Małgorzata Szuba
 • Strona internetowa :

   http:/ / www.sp4.orneta.eu/

 1. Autorzy i realizatorzy innowacji :

Jolanta Dziuba, Katarzyna Kisielew, Magdalena Kuć, Janina Krzyżanowska, Katarzyna Świerszcz

 1. Rodzaj innowacji :

Innowacja Pedagogiczna

 • Zakres innowacji :                                                                                                   Innowacja pedagogiczna skierowana była do uczniów klas I-VI. Uczniowie w trakcie realizacji innowacji badali, odkrywali i tworzyli „Ścieżki Janusza Korczaka.

Czas trwania innowacji : lata 2014-2017

 1. Realizacja innowacji:                                                                                            Zajęcia innowacyjne były  realizowane w formie : konkursów, pogadanek, zajęć tematycznych, lekcji o    patronie,    przedstawień    teatralnych,    imprez szkolnych, wycieczek, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.Co roku nauczyciel bibliotekarz prowadził „małą lekcję historii”. Przypominał życiorys, twórczość i idee pedagogiczne „starego doktora”.Cyklicznie w październiku od 2014r. Rzecznik Praw Ucznia we współpracy z Pedagogiem Szkolnym, przeprowadzali zajęcia obejmujące temat „Dzień Praw Dziecka z Korczakiem”. Zajęcia o charakterze zabawowym miały na celu propagowanie zasad wzajemnego poszanowania i tolerancji w oparciu o idee Janusza Korczaka. Zaprezentowane pomysły, rysunki, plakaty, potwierdziły kompetencje uczniów. Ogólnopolski Dzień Praw dziecka & Dzień Życzliwości obchodzony w naszej szkole dopełnił korczakowski model pracy z dziećmi.W październiku 2014 r. w szkole odbył się konkurs „Teczka Janusza Korczaka”. Każda klasa przygotowała album dotyczący patrona naszej szkoły. Teczki były pięknie wykonane, bogate w materiał treściowy i fotograficzny. W bibliotece zorganizowano wystawę pokonkursową teczek, które są pomocą dydaktyczną szkoły.W okresie realizacji innowacji nauczyciel polonista sukcesywnie zapoznawał młodzież klas IV-VI dorobkiem literackim patrona. „Król Maciuś I” został włączony do kanonu lektur obowiązkowych szkoły.W czerwcu 2014r. uczniowie klasy IV pod kierunkiem nauczycieli polonisty i bibliotekarza zaprezentowali społeczności szkolnej miniaturę teatralną „Dzieci Korczaka”. Przedstawienie przybliżyło postać patrona i jego dorobek literacki.Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia, które zaprezentowano na uroczystości zakończenia roku szkolnego.W październiku 2015r. uczniowie klasy II pod kierunkiem Rzecznika Praw Ucznia, przy współpracy z wychowawcą klasy , przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka – „Wszystkie kolory świata”. Celem było podkreślenie znaczenia praw dziecka na całym świecie. Przybierając maski dzieci różnych ras, mali artyści zabrali uczniów szkoły w podróż, w trakcie której najcenniejsza rzeczą było poszanowanie praw dziecka. Całej imprezie przyświecały hasła dotyczące prawa do : oświaty, zdrowia, życia w szczęśliwej rodzinie, zabawy, dostępu do kultury. Montaż został bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli.Od 2016 r. uczniowie naszej szkoły upamiętniają pamięć ofiar getta warszawskiego poprzez udział w akcji „Żonkil” (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie). W kolejną rocznicę wybuchu powstania w getcie uczniowie zostali zapoznani z historią wydarzenia, otrzymali symbolicznego żonkila i biorali udział w lekcjach – projekcja filmów; a delegacja społeczności szkolnej rozdawała żonkile mieszkańcom naszego miasta.Chęć wzbogacenia działalności innowacyjnej zaowocowała nawiązaniem współpracy z instytucjami zewnętrznymi : Akademicki Krąg Korczakowski przy OSW w Olsztynie i Korczkianum w Warszawie. Przesłano listy intencyjne, szkoła otrzymała materiały i pozycje literackie wzbogacające księgozbiór Biblioteki Szkolnej.W 2016r. został zorganizowany konkurs plastyczny „Portret Janusza Korczaka”. Konkurs przeprowadzono we wszystkich klasach, a nagrodzone prace wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym. Obecnie prace stanowią stałą ekspozycję w klasach.W czerwcu 2017r. odbyła się wycieczka szkolna „Śladami Janusza Korczaka”. Uczniowie klas IV-VI przemierzali warszawskie ulice odkrywając miejsca zawiązane z patronem: Synagoga im. Nożyków, Dom Sierot, Umschlagplatz, Muzeum Żydów Narodu Polskiego POLIN. Tragiczna historia narodu żydowskiego, którego członkiem był Henryk Goldszmid, unaoczniona została uczniom podczas zwiedzania obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.. Wycieczka pozostawiła trwały ślad w świadomości naszych uczniów.

Podsumowaniem innowacji była impreza szkolna „Pajdokracja”. Została połączona z Dniem Życzliwości obchodzonym rokrocznie w naszej szkole 21 listopada 2017r. Uczniowie na podstawie książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I”, na jeden dzień przejęli władzę w szkole. Nowe Grono Pedagogiczne z nowo wybraną Panią Dyrektor na czele, zadbało o dobry humor i świetną zabawę uczniowskiej społeczności. Uroczyście przekazano klucz do szkoły, a lekcje poprowadzili „nowi nauczyciele”. Na zakończenie dnia odbył się uroczysty apel „Mamy swoje prawa”, który przypomniał prawa i obowiązki dzieci.

Realizacja innowacji w znacznym stopniu podniosła poziom kompetencji uczniów w zakresie znajomości postaci naszego patrona i jego działalności jako pedagoga, literata i publicysty. Przyczyniła się również do kształtowania umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie m. in. samodzielnego docierania do wiedzy i współpracy. Wszelkie działania miały na celu wskazanie wpływu wydarzeń historycznych na losy ludzi oraz rozbudowa postawy patriotycznej. Szczegółowe informacje o działalności innowacyjnej były regularnie zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 EWALUACJA

     Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji. Były to: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów, obserwacja własna.Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykazały adekwatność podjętych działań.Wskazywano szczególnie na atrakcyjność form realizacji innowacji, a ciekawa tematyka inspirowała uczniów do podejmowania samodzielnych działań i wzbogacała ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły.Założenia innowacji zostały zrealizowane dzięki współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły.

 

Już po raz kolejny w klasach I-VII odbyły się zajęcia przybliżające postać Janusza Korczaka jako patrona naszej szkoły. Lekcje zostały przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza Jolantę Dziuba. Miały na celu przypomnienie postaci naszego patrona jako lekarza, pedagoga, pisarza oraz człowieka poświęcającego swoje życie dzieciom. Mówiąc o Januszu Korczaku nie można pominąć czasów II wojny światowej. Przy tej okazji sami uczniowie mogli popisać się swoją wiedzą na ten temat. Takie zajęcia to "małe okna" historii otwierane na Janusza Korczaka jako prekursora walki o prawa dziecka.

PIC 1473PIC 1476

PIC 1477PIC 1486

Dzień pod hasłem ,, Pajdokracji” w ramach Innowacji Pedagogicznej ,, Ścieżkami Janusza Korczaka”, został połączony z Dniem Życzliwości obchodzonym w dniu 21 listopada 2016r. . Uczniowie na wzór opwieści z książki ,, Król Maciuś I”, przejęli na jeden dzień władzę w szkole. Nowe grono pedagogiczne z nową wybraną panią dyrektor na czele, zadbało o dobry humor i dobrą zabawę uczniowskiego grona. Uroczyste przekazanie klucza do drzwi naszej szkoły, prowadzenie lekcji przez wyznaczonych uczniów z klasy VI, która zajęła się przygotowaniem całej oprawy i dekoracji tego dnia jako najstarsza klasa w szkole. Klasa V przygotowała natomiast uroczysty apel nawiązujący do przypomnienia Praw i Obowiązków ucznia ,, Mamy swoje prawa".W zabawie uczestniczyła również świetlica szkolna. Podsumowując: poniedziałek okazał się najmilszym i najżyczliwszym dniem roku. Oby takich dni jak ten było więcej w naszej szkole.
                                                                                                       Rzecznik Praw Ucznia
                                                                                                                Pedagog Szkolny

DSC 0048  DSC 0091
 DSC 0085  DSC 0101
 DSC 0093  DSC 0097

DSC 0157

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078198
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4167
4995
26203
5022798
112075
133787
5078198

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.