Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z przebiegu innowacji pedagogicznej

„Razem uczmy się języka angielskiego”

 

 1. 1. Informacja o szkole:

         Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kopernika 13

         11-130 Orneta

         gmina Orneta

         powiat lidzbarski

         www.sp4.orneta.eu

         Dyrektor: mgr Małgorzata Szuba

 1. 2. Autor i realizator innowacji:

         mgr Ewa Domańska – Habuda 

 1. 3. Rodzaj innowacji:

         Innowacja pedagogiczna

 1. 4. Zakres innowacji

         Innowacją zostali objęci uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ornecie oraz członkowie Uniwerstetu Trzeciego Wieku w Ornecie.

 1. 5. Realizacja

         Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ornecie w roku szkolnym 2017/2018.. Zajęcia odbywały się zazwyczaj raz w tygodniu i były prowadzone w formie otwartej, tj. uczniowie klas młodszych i starszych też mogli w nich uczestniczyć. Liczba uczestników wahała się od 10 do 21.

         Zajęcia były prowadzone w formie bloków tematycznych. Ich plan często ulegał modyfikacji ze względu na zainteresowania i możliwości uczestników. Materiał obejmował zagadnienia:

- Poznajmy się

- Podstawowe czasowniki – jak i kiedy ich używać

- Czas – dni, miesiące, data; która godzina?

- Czy to informacja czy ostrzeżenie?

- Skąd jesteś? - opowiadamy o sobie

- Pogoda nas nie zaskoczy

- Idziemy zwiedzać: nazwy miejsc, kierunki, pytamy i wskazujemy drogę

- Idziemy na zakupy

- Święta i zwyczaje – porównujemy

- Gimnastyka języka

- Jacy jesteśmy: opisujemy wygląd i cechy charakteru

- Co potrafimy zrobić?

- Co robimy w wolnym czasie

         Na pierwszych zajęciach uczestnicy bazowali na zdobytych wcześniej umiejętnościach i mogli zapoznać się ze sobą, przedstawić się, zapytać o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Uczniowie i reprezentanci UTW ćwiczyli w parach mieszanych jak odpowiednio zachować się przy pierwszym poznaniu, jakie zastosować formy grzecznościowe i jak krótko opowiedzieć o sobie.

         Kolejne spotkania dotyczyły już nowego, bardziej rozległego słownictwa, stąd  też wszyscy uczestnicy otrzymywali materiały z niezbędnym słownictwem, zwrotami, przykładami użycia, które szczegółowo na wstępie omawialiśmy, wyjaśnialiśmy wątpliwości. Potem stosowaliśmy zdobyte wiadomości w praktyce wymyślając scenki rodzajowe, pracując w grupach lub parach, budując dialogi, krótkie prezentacje.

         Na zajęciach dotyczących wyglądu, zachowania i zakupów uczestnicy wykazali się już większą znajomością języka angielskiego, ponieważ musieli przygotowywać dosyć obszerne scenki sytuacyjne. Szczególnie zabawne były te dialogi, w których jedna z osób była mało zdecydowana lub miała zbyt dużo pytań i zmuszała partnera do większego wysiłku i  improwizacji.

         Bardzo twórcze okazały się zajęcia, w których uczestnicy wybierali się na wycieczkę i musieli zapytać lub udzielić wskazówek jak dojść we właściwe miejsce. W ramach rozgrzewki w parach ćwiczyliśmy przemieszczanie się po klasie między ławkami, gdzie czasem, wśród salw śmiechu, musieliśmy korygować błędne wskazówki. Potem pary pracowały z oryginalnymi mapami Londynu i musiały opisać prosto, ale zarazem wystarczająco szczególowo drogę z punktu A do punktu B.

         Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia typu „gimnastyka języka”, gdzie trzeba było wykazać się poprawnością wymowy, znajomością słówek, ortografią i czułym słuchem, żeby wychwycić różnice w wymowie i znaczeniu słówek. Ćwiczenia językowe przeprowadzane były w formie quizów, zagadek, ćwiczeń ruchowych z drobnymi nagrodami.

         Bardzo ciekawymi, zwłaszcza dla uczniów, okazały się zajęcia o świętach i zwyczajach świątecznych w różnych krajach anglojęzycznych oraz ich porównanie z polskimi. Każdy mógł opowiedzieć jak obchodzi święta w domu, jak spędzają święta ich krewni w innych krajach, jakie zwyczaje były dla nich inne, bardziej egzotyczne. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści dorosłych o podróżach, niezwykłych spotkaniach, dopytywali się o szczególy. Dzięki tym zajęciom czwartoklasiści mogli lepiej przygotować się do podobnych zajęć lekcyjnych, a kilku z nich pokusiło się nawet o krótkie prezentacje. 

         W ramach zadań świątecznych przypomnieliśmy sobie najbardziej popularną na świecie kolędę „Cicha noc” w czterech językach: polskim oraz angielskim, niemieckim i rosyjskim, ponieważ uczniowie uczą się także tych języków w naszej szkole.

         W czasie zajęć korzystaliśmy z różnych materiałów dydaktycznych jak mapy, flash cards, pamiątki z podróży, plakaty, ilustracje, nagrania, z przenośnej gazetki Easy English, która zawierała nasze prace, zagadki językowe, słownictwo tematyczne, wykorzystywanej potem jako element zajęć lekcyjnych w innych klasach.

         Nasze zajęcia były nie tylko zabawą, ale i czasem dość trudną nauką podstaw gramatyki, użycia konkretnych zwrotów we właściwych momentach, odmiany i zastosowania czasowników, zadziwiających phrasal verbs czy przyimków. Ciekawym doświadczeniem było wytłumaczenie danego zagadnienia gramatycznego w sposób, który byłby zrozumiały jednocześnie dla obu generacji.

         W czerwcu na zakończenie zajęć przeprowadziłam ankietę, która miała na celu określenie czy spełniła oczekiwania uczestników.

        Wszyscy byli zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach, troje uczniów było zdecydowanie niezadowolonych z zakończenia zajęć, większość uczestników wykazała chęć uczestniczenia w podobnych zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

 1. 6. Podsumowanie

         Prowadzenie zajęć w ramach innowacji „Razem uczmy się języka angielskiego” było dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Inspiracją do jej stworzenia był przeczytany kilka lat wcześniej artykuł o tym jak w Japonii uczy się szacunku do osób starszych, poprzez budowanie Domów Spokojnej Starości połączonych z przedszkolami, gdzie obie grupy wiekowe mogą spokojnie się spotykać i czerpać z tych spotkań obopólne korzyści.

         Uczestnicy zajęć bardzo szybko pokonali pewną nieśmiałość wynikającą z różnicy wieku i w naturalny sposób nawiązali kontakt. Dzielili się swoją wiedzą, wspierali się w trakcie samodzielnych wypowiedzi, dialogów, chętnie brali udział w grach i zabawach mających na celu rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia, utrwaleniu słownictwa. Fantastycznie wypadła współpraca międzypokoleniowa, mimo częstej hałaśliwości pracy czwartoklasistów, którzy wspomagali dorosłych w początkowej fazie nauki, a potem razem intensywnie pracowali.

         Dzięki temu niezwykłemu doświadczeniu chciałabym kontynuować nasze zajęcia w przyszłym roku szkolnym.

Sprawozdanie z przebiegu innowacji „Razem uczymy się języka angielskiego”

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018

         Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i skierowane były do uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie oraz członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miały one na celu wspólną naukę języka angielskiego oraz rozwijanie więzi międzypokoleniowej.

         Zajęcia prowadzone były w formie otwartej, tj. uczniowie z klas młodszych i starszych też mogli w nich uczestniczyć. Średnia liczba uczęszczających wahała się od 10 do 21 osób, przy stałej grupie12. 

         Tematyka dotychczasowych zajęć:

- Poznajmy się

- Podstawowe czasowniki – jak i kiedy ich używać

- Jaki mamy dziś dzień? Dni, miesiące, data

- Idziemy na zakupy

- Czy to informacja czy ostrzeżenie?

- Skąd jesteś – opowiadamy o sobie

- Jacy jesteśmy?

- Pogoda nas nie zaskoczy

- Święta i zwyczaje – porównujemy

- Gimnastyka języka

- Czas teraźniejszy I – Present Simple

-  Budujemy dłuższe wypowiedzi

- Co robisz w wolnym czasie?

- Czy potrafisz to zapisać?

         Uczestnicy dzielili się swoją wiedzą, wspierali się w trakcie samodzielnych wypowiedzi oraz dialogów, chętnie brali udział w grach i zabawach mających na celu rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia, utrwaleniu słownictwa.

                                                                   Prowadząca – Ewa Domańska - Habuda   

Szukaj

Licznik odwiedzin

5183323
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
327
525
1356
5176257
41968
32817
5183323

Twoje IP: 3.231.217.107
2023-05-31

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.