Get Adobe Flash player

 

Innowacja pedagogiczna

 Literacki Koncert

Jolanta Dziuba, Katarzyna Kisielew,Maria Żeleźniak

 Orneta 2019 r.

 

1.Określenie rodzaju innowacji

 

Inspiracją do napisania innowacji pt. Literacki Koncert stały się zainteresowania

 

czytelnicze uczniów.Autorki Innowacji zauważyły potrzebę uwypuklenia związków

 

literatury z innymi dziedzinami sztuki.Innowacja będzie miała charakter programowy.

 

2.Zakres innowacji

 

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas IV-VIII.Podczas realizacji

 

tematyki innowacji uczniowie wzbogacą wiedzę i umiejętności kształtowane poprzez

 

kontakt z literaturą.Dodatkowym walorem będzie możliwość wszechstronnego

 

odbioru dzieła literackiego w szeroko roumianych kontekstach pozaliterackich.

 

Czas trwania innowacji przewidziano od października 2019 do października 2020

 

roku.

 

3.Cel i założenia innowacji

 

Celem innowacji jest wszechstronny rozwój uczniów,który wykształci

 

potrzebę poszukiwania i tworzenia kontekstów pozaliterackich.W ramach zajęć

 

dydaktyczno-wychowawczych autorki innowacji wspierać będą naturalną ciekawość

 

czytelniczą uczniów.Ukierunkowanie działań uczniowskich pozwoli ,również ,na

 

kształtowanie kompetencji społecznych i interpersonalnych.

4.Treści programowe

 

Treści w ramach innowacji zostały zaplanowane jako poszczególne kręgi

 

działaniowe dla których słowem kluczem jest książka.Przyjęcie takiej perspektywy

 

umożliwia przeplatanie się treści,umiejętności z różnorodnych dziedzin

 

pozaliterackich zawartych w Podstawie Programowej oraz poza nią wykraczające.

 

L.P.

DZIEDZINA

TERMIN

DZIAŁANIA

1.

 

 

 

 

Malarstwo,rzeźba

Czas trwania innowacji

Spotkanie z twórcą-warsztaty.

Lekcje w Galerii Art Nova.

Lekcje plenerowe.

Konkurs o walorach architektury

w literaturze- plastyczny

i fotograficzny.

Lekcje żywego obrazu.

Warsztaty rzeźby w glinie.

Udział w Programie Wychowanie przez czytanie.

 

2.

 

 

 

Film

Czas trwania innowacji

Spotkanie z twórcą-warsztaty.

Lekcje filmowe- wykorzystanie zasobów Filmoteki Szkolnej.

Tworzenie etiud filmowych przez uczniów.

Konkurs filmowy-etiuda uczniowska.

Udział w Nocy Bibliotek.

 

3.

 

 

Teatr

Czas trwania innowacji

 

 

 

 

Spotkanie z twórcą-warsztaty.

Lekcje teatralne.

Warsztaty teatralne.

Wizyta w teatrze.

4.

 

 

 

Fotografia

Czas trwania innowacji

Spotkanie z twórcą-warsztaty.

Warsztaty fotograficzne.

Konkurs o walorach architektury

w literaturze- plastyczny

i fotograficzny.

Tworzenie kolażu czytelniczego

o książce.

Udział w akcji Jak nie czytam,Jak czytam.

 

 

5.

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

 

 

Czas trwania innowacji

Spotkanie z twórcą-warsztaty.

Warsztaty o hymnie państwowym.

Wycieczka do Będomina-Muzeum Hymnu Państwowego

 

6.

 

 

 

 

Architektura

Czas trwania innowacji.

Spotkanie z przewodnikiem – spacer literacko -historyczny po Ornecie.

Konkurs o walorach architektury

w literaturze- plastyczny

i fotograficzny.

Wycieczka do Bukwałdu- Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej

 

 

7.

 

 

Gry

Czas trwania innowacji

Lekcja w escape roomie – tematyka lokalna.

Tworzenie gier planszowych

i karcianych na motywach literackich.

Udział w Programie PoczytajMy.

 

 

Realizacja działań wspierana będzie poprzez wykorzystanie zasobów kulturalnych

 

środowiska lokalnego- twórcy, instytucje.

 

5.Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane.

 

Tworząc innowację autorki wyszły naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym

 

uczniów.Dbałość o holistyczny rozwój każdego dziecka narzuciła dobór oraz sposób

 

realizacji treści programowych.

 

Nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój uczniów,który wykształci potrzebę

 

poszukiwania i tworzenia kontekstów pozaliterackich.Podjęte działania mają za

 

zadanie ukierunkować ucznia ,aby stał się tzw.czytelnikiem idealnym.Według

 

Umbert Eco czytelnik idealny odnajduje w literaturze odniesienia do innych dziedzin

 

sztuki.Tylko taki model czytelnika jest gwarantem ciągłości dorobku naszej

 

cywilizacji.Osoba stawiająca w centrum swojego poznania książkę i rozumiejąca

 

 

ukryte w niej konteksty i ich znaczenie jest świadomym czytelnikiem.Włoski pisarz

 

i badacz literatury uznaje,że każda książka jest jak koncert symfoniczny nakłada się

 

w niej wiele ,równorzędnie ważnych elementów,które współbrzmią ze sobą.

 

 

6.Forma pracy

 

Zastosowane zostaną różnorodne formy pracy-zbiorowa,grupowa,indywidualna.

 

7.Metody i techniki pracy

 

Realizacja innowacji umożliwia wykorzystanie różnorodnych metod i technik pracy.

 

Dominować będą metody aktywizujące,filologiczne.Wspierającą funkcję będą miały

 

wycieczki o charakterze edukacyjnym.

 

8.Sposoby ewaluacji

 

Ewaluacja podejmowanych działań będzie miała charakter swobodnych wypowiedzi

 

uczniów oraz obserwacji zaangażowania uczniów w podejmowane działania.-*/

Szukaj

Licznik odwiedzin

5183291
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
295
525
1324
5176257
41936
32817
5183291

Twoje IP: 3.231.217.107
2023-05-31

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.